Bài giảng Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện - Phạm Xuân Hưởng